ПІДПИСАТИСЬ НА НОВИНИ
e-mail
ПОШУК НА САЙТІ

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГОРОДЖУВАЛЬНУ ВІДЗНАКУ   
«ЗНАК ЯКОСТІ»

 


§ 1

 

Нагороджувальна відзнака «ЗНАК ЯКОСТІ» (надалі - ЗНАК ЯКОСТІ) спрямована на досягнення суспільно-корисних цілей.

 

 

Головна мета Нагороджувальної відзнаки «ЗНАК ЯКОСТІ» - сприяння підвищенню якості життя Українського народу.

 

Задля досягнення цієї мети Нагороджувальна відзнака «ЗНАК ЯКОСТІ» вирішує два основних завдання:

 

1.Допомагає громадянам України зробити правильний вибір, привертаючи до якісних товарів і послуг.

 

2.Допомагає вигідно виділитися серед конкурентів тим підприємцям, які пропонують споживачам якісні товари і послуги.

 

 

ЗНАКОМ ЯКОСТІ можуть бути відзначені також трудові, наукові, педагогічні, творчі колективи, територіальні громади та органи місцевого самоврядування, центральні та місцеві органи виконавчої влади, соціально значимі, суспільно корисні, благодійні акції, проекти, програми.

 

§ 2

 


Нагороджувальна відзнака «ЗНАК ЯКОСТІ»  має Етичний кодекс, згідно з яким не приймаються до розгляду Заявки на тютюнові вироби та види діяльності, які допускають жорстоке поводження з тваринами.

 

 

 

§ 3


Нагороджувальна відзнака «ЗНАК ЯКОСТІ»  - це офіційно запатентована нагороджувальна відзнака (патент №18206 зареєстрований у Державному реєстрі патентів України).

 

 

§ 4


До ЗНАКА ЯКОСТІ обов'язково додається захищений від підробок офіційний Сертифікат.

 


§ 5


Для отримання ЗНАКА ЯКОСТІ і відповідного Сертифікату необхідно подати Заявку встановленого зразка (надалі - Заявка).

 

Заявка і додатки до неї Заявнику не повертаються.

 

Розгляд Заявки Експертною Радою Нагороджувальної відзнаки «ЗНАК ЯКОСТІ» (надалі - Експертна Рада) – до 10 робочих днів.

 

До розгляду приймається Заявка з додатками. Заявка без додатків вважається попередньою заявкою і лише бронює чергу Заявки для розгляду Експертною Радою.

 

Про результати розгляду Заявки Експертна Рада повідомляє Заявника протягом двох робочих днів від дня прийняття рішення.

 

Експертна Рада має право вимагати від Заявника додаткові документи, які  підтверджують належну якість продукції.

 

 


§ 6

 

 

Рішення про відзначення ЗНАКОМ ЯКОСТІ приймає Експертна Рада Нагороджувальної відзнаки «ЗНАК ЯКОСТІ».

 

Експертна Рада здійснює свою діяльність на підставі Положення про Нагороджувальну відзнаку «ЗНАК ЯКОСТІ».

 

До складу Експертної Ради входять професіонали з різних галузей, які здійснюють експертну оцінку і подають на затвердження Експертної Ради свій експертний висновок щодо Заявок на відзначення ЗНАКОМ ЯКОСТІ  товарів і послуг. Прізвища експертів не розголошуються з метою запобігання впливу сторонніх осіб на експертну оцінку та експертний висновок.

 

Засідання Експертної Ради відбуваються по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

 

Засідання Експертної Ради вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Експертної Ради.

 

Рішення Експертної Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Експертної Ради шляхом відкритого голосування.  Голосування може відбуватися особисто або в телефонному / електронному форматі.

 

Рішення Експертної Ради набирають чинності з моменту їх прийняття та оскарженню не підлягають.

 

Експертна Рада за пропозицією експертів може визнати кандидатом для відзначення ЗНАКОМ ЯКОСТІ будь-яку продукцію (товар, послугу) без Заявки.

 

Експертна Рада не несе відповідальності за якість продукції, яка відзначена ЗНАКОМ ЯКОСТІ.

 

Заявник несе відповідальність, передбачену законодавстом, за достовірність інформації, наданої Експертній Раді в Заявці та документах, які додаються до неї.

 

За порушення даного Положення Експертна Рада має право позбавляти продукцію (товари, послуги) Нагороджувальної відзнаки «ЗНАК ЯКОСТІ»  з відповідним повідомленням про це у засобах масової інформації.

 

 

 

 

 

§ 7

 

 ТЕХНІЧНІ УМОВИ (ТУ-3Я-2009/1) ЩОДО ЗОБРАЖЕННЯ ЗНАКА ЯКОСТІ:

 

Зображення ЗНАКУ ЯКОСТІ використовується  для відзначення продукції (товарів, послуг), а також у рекламі.


Відзначати ЗНАКОМ ЯКОСТІ можна тільки ту продукцію, яка вказана у відповідному Сертифікаті, виданому   Експертною Радою Нагороджувальної відзнаки «ЗНАК ЯКОСТІ»  .


Забороняється використовувати ЗНАК ЯКОСТІ без зазначення року, вказаного у відповідному Сертифікаті Нагороджувальної відзнаки «ЗНАК ЯКОСТІ» .


Зображення ЗНАКА ЯКОСТІ можна використовувати тільки в затверджених нижче кольорах. Забороняється використання зображення ЗНАКА ЯКОСТІ  діаметром менше ніж 10 мм без письмової згоди Експертної Ради Нагороджувальної відзнаки «ЗНАК ЯКОСТІ» .

 

Знак якості

 

   Червоний колір (PANTONE: 185 С  /   С 0% М 100% Y 100% K 0%).

 

  Жовтий колір (PANTONE: 012  /   С 0% М 0% Y 100% K 0%).

 

Колір надпису  ЗНАК ЯКОСТІ  - білий.

 

 

 

 

 

§ 8

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ (ТУ-3К-2009/1) ЩОДО ЗОБРАЖЕННЯ ЗНАКА КАЧЕСТВА:


ЗНАК КАЧЕСТВА є російськомовною версією  «ЗНАКА ЯКОСТІ».

 

Забороняється використовувати ЗНАК КАЧЕСТВА без зазначення року, вказаного у відповідному Сертифікаті Нагороджувальної відзнаки «ЗНАК ЯКОСТІ» .

 

 

Зображення ЗНАКА КАЧЕСТВА можна використовувати тільки в затверджених нижче кольорах. Забороняється використання зображення ЗНАКА КАЧЕСТВА діаметром менше ніж 10 мм без письмової згоди Експертної Ради Нагороджувальної відзнаки «ЗНАК ЯКОСТІ» .

 

 

 

 

   Червоний колір (PANTONE: 185 С  /   С 0% М 100% Y 100% K 0%).

 

  Жовтий колір (PANTONE: 012  /   С 0% М 0% Y 100% K 0%).

 

Колір надпису ЗНАК КАЧЕСТВА - білий.

 

 

 

§ 9

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ (ТУ-MQ-2009/1) ЩОДО ЗОБРАЖЕННЯ MARK OF QUALITY:


MARK OF QUALITY є англомовною версією  «ЗНАКА ЯКОСТІ».

 

Забороняється використовувати MARK OF QUALITY без зазначення року, вказаного у відповідному Сертифікаті Нагороджувальної відзнаки «ЗНАК ЯКОСТІ» .

 

 

Зображення MARK OF QUALITY можна використовувати тільки в затверджених нижче кольорах. Забороняється використання зображення MARK OF QUALITY діаметром менше ніж 10 мм без письмової згоди Експертної Ради Нагороджувальної відзнаки «ЗНАК ЯКОСТІ» .

 

 

 

 

   Червоний колір (PANTONE: 185 С  /   С 0% М 100% Y 100% K 0%).

 

  Жовтий колір (PANTONE: 012  /   С 0% М 0% Y 100% K 0%).

 

Колір надпису MARK OF QUALITY - білий.